Meer webshops dan fysieke winkels

Meer webshops dan fysieke winkels

In ons land zijn er 82.000 fysieke winkels (1 januari 2023). Het zijn er 1600 minder dan op 1 januari 2022. Het zijn cijfers van het CBS.

.

 

Het aantal online shops is 83.800 en de trend zet zich voort, dat er meer webshops bijkomen. 

.

Het onderstreept hoe belangrijk het internet is geworden en ook een sterke website en webshop. 

.

De cijfers spreken voor zich. 

Follow Us